Konkurs pune në “SIXT rent a car Kosovo”
12.04.2017 | 12:24
 
Kompania “SIXT rent a car Kosovo”, me zyre në Aeroportin e Prishtinës, shpall konkurs për pozitën PROMOTERE në Rent a car Kandidatet e interesuar duhet t’i plotësojnë këto kushte për aplikim:
 
Përvojë pune së paku 2 vite
Njohja e gjuhës angleze
Aftësi pune ekipore dhe aftësi të mira ndërnjerëzore komunikuese
Te jete e gatshme të punoj me orar fleksibil
Te gjitha te interesuarat për këtë pozitë, CV-të e tyre me foto dhe referencat mund t’i dërgojnë në e-mail adresën sixtkosova@gmail.com
Pas verifikimit të dokumentacionit vetëm ata të cilët i plotësojnë kriteret e lartcekura dhe futen në rreth të ngushtë do të ftohen për t’u intervistuar nga Komisioni mbi vlerësimin dhe përzgjedhjen e kandidateve.
 
List of videos